Autoryzowany Sprzedawca | Autoryzowany Serwis

BIM w praktyce

BIM w praktyce
22.06.2016

W dniu 22 czerwca 2016 r. w Starej Rzeźni w Szczecinie miały miejsce warsztaty z cyklu „BIM w Praktyce“. Spotkanie było zorganizowane przez naszą firmę wraz z zachodniopomorskim oddziałem Izby Architektów RP.

W trakcie kilkugodzinnego spotkania omówiono wybrane wdrożenia BIM na świecie, omówiono narzędzia służące do Modelowania Informacji o Budynku oraz zaprezentowano ich praktyczne zastosowanie.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję spotkać się i porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami producenta programu ARCHICAD jakim jest firma Graphisoft w osobach Laszló Töke oraz Tibora Szolnoki. Pan Szolnoki podzielił się uwagami praktycznymi z wdrożeń technologii BIM w dużych biurach projektowych np. japońskiej spółki architektonicznej Nikken Sekkei. Ze strony polskiego przedstawiciela Graphisoft cenne uwagi wnieśli Panowie Rafał Ślęk oraz Konrad Zabiełło.