Autoryzowany Sprzedawca | Autoryzowany Serwis

maqassistance

Nasze wieloletnie doświadczenie w oferowaniu rozwiązań informatycznych oraz obserwacje poczynione przez nasz Dział Techniczny doprowadziły do powstania zestawu usług, które w znacznym stopniu ułatwią zarówno pierwszy kontakt z urządzeniem jak i jego dalszą eksploatację. Doceniając fakt zaufania, jakim obdarzyliście Państwo naszą firmę korzystając z naszej oferty, chcemy, zaproponować Pakiet Usług maqassistance w bardzo atrakcyjnej cenie.

Obszary wsparcia

Asysta przy uruchomieniu i aktywacji urządzenia (OSX lub iOS) 

Pierwsze uruchomienie i ustawienie systemu pozwalające na płynne rozpoczęcie pracy z nowym komputerem Apple. Asysta obejmuje m. in.

• konfigurację kont pocztowych

• konfigurację sieci

• utworzenie identyfikatora Apple ID.

Nasze doświadczenie pokazuje, że moment uruchomienia urządzenia jest bardzo istotny szczególnie dla użytkowników mających po raz pierwszy kontakt produktami firmy Apple. W tym momencie rodzą się zwykle pierwsze pytania dotyczące możliwości sprzętu i oprogramowania, na które chętnie odpowiemy.


Szkolenie podstawowe z obsługi systemu (OSX lub iOS) 

Godzinne szkolenie wprowadzające do świata systemu operacyjnego Apple, pozwalające uczestnikom na szybkie zapoznanie się z filozofią i kluczowymi funkcjami Mac OS X.

Szkolenia prowadzone są w maksymalnie 8-osobowych grupach z wykorzystaniem wyposażenia sali szkoleniowej Maqsimum lub/i zakupionego  urządzenia w terminach zgodnych z harmonogramem dostępnym na stronie szkolenia.maqsimum.pl. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja i rezerwacja terminu szkolenia.

Nasza oferta szkoleń obejmuje zajęcia o różnej tematyce. W przypadku zainteresowania innym szkoleniem lub szkoleniami dodatkowymi prosimy o poinformowanie o tym naszych handlowców. W przypadku zainteresowania dodatkowymi szkoleniami zaproponujemy atrakcyjny rabat.


90-dniowe wsparcie techniczne 

Realizowane poprzez serwis telefoniczny lub konsultację w dziale technicznym firmy Maqsimum w okresie 90 dni od momentu zakupu pakietu w zakresie nie objętym standardową gwarancją producenta.

Wsparcie to obejmuje m.in.: 

• konsultacje problemów o charakterze technicznym, jakie mogą się pojawić w trakcie używania systemu (rozumianego jako komplet sprzętu i oprogramowania),

• konsultacje niektórych problemów z właściwą pracą oprogramowania firm trzecich bez analizy pracy ich funkcjonalności

• porady dotyczące konfiguracji systemu komputerowego i większości aspektów użytkowych. 

Ze względu na to, że większość problemów nie jest możliwa do zdiagnozowania telefonicznie, zaprosimy Państwa do naszego działu technicznego celem umożliwienia naszym technikom fizycznego dostępu do systemu komputerowego.


Przegląd sprzętu za pomocą Apple Service Diagnostic (ASD) 

Diagnostyka kondycji sprzętu i oprogramowania za pomocą narzędzi serwisowych Apple. Zalecana szczególnie przed upływem okresu gwarancyjnego.

System diagnostyczny Apple testuje wszystkie elementy komputera i pozwala na wychwycenie ewentualnych usterek, które w przyszłości mogłyby sprawić problemy. Zdiagnozowanie ewentualnego problemu przed upływem gwarancji pozwala na usunięcie wykrytych uszkodzeń zgodnie z zasadami gwarancji.


Czyszczenie sprzętu 

Obejmuje czyszczenie komputera wewnątrz i na zewnątrz z ewentualnych zanieczyszczeń za pomocą specjalistycznych narzędzi wraz z niezbędnym rozłożeniem i ponownym złożeniem urządzenia. 
Używamy w tym celu specjalistycznych urządzeń czyszczących - odkurzaczy przeznaczonych do sprzętu elektronicznego, specjalnych płynów oraz narzędzi.

Należy mieć na uwadze, że każdy komputer posiada szczeliny wentylacyjne, przez które kurz a niekiedy drobne zanieczyszczenia (pyły, włosy, drobne okruchy itp.) dostają się do wnętrza urządzenia utrudniając pracę wentylatorów i pogarszając chłodzenie. Może to doprowadzić po pewnym czasie do poważniejszych usterek. Dlatego zalecamy okresową konserwację sprzętu co kilka miesięcy lub lat w zależności od warunków i intensywności pracy. Czyszczenie nie obejmuje urządzeń zalanych płynem. 

Pakiety

W zależności od rodzaju sprzętu, maqassistance obejmuje następujące usługi: 

Pakiet Usług Rozszerzonego Wsparcia Technicznego OSX

Usługa

wartość

Asysta przy uruchomieniu i aktywacji urządzenia

150 zł

Szkolenie podstawowe z obsługi systemu Mac OS X

100 zł

90-dniowe wsparcie techniczne

300 zł

Jeden przegląd sprzętu (Apple Service Diagnostic)

100 zł

Jedno czyszczenie sprzętu z zanieczyszczeń, kurzu

150 zł

Razem nominalna wartość pakietu

800 zł


Cena Pakiet: 80 zł (90% upustu)


Pakiet Usług Rozszerzonego Wsparcia Technicznego iOS

Usługa

wartość

Asysta przy uruchomieniu i aktywacji urządzenia

100 zł

Szkolenie podstawowe z obsługi systemu Mac iOS

100 zł

90-dniowe wsparcie techniczne

200 zł

Razem nominalna wartość pakietu

400 zł


Cena Pakiet: 40 zł (90% upustu)


Zasady ogólne

  • Pakiet sprzedawany jest wyłącznie z nowym sprzętem zakupionym w Maqsimum.
  • Pakiet zawiera usługi świadczone przez firmę Maqsimum i wycenione wg cenników dostępnych w salonie sprzedaży i serwisie.
  • Pakiet wykracza poza usługi świadczone w ramach gwarancji i jej nie zastępuje.
  • Uruchomienie i aktywacja urządzenia następuje w dniu zakupu, chyba że ustalony zostanie inny termin.
  • Szkolenia prowadzone są w maksymalnie 8-osobowych grupach z wykorzystaniem wyposażenia sali szkoleniowej Maqsimum lub/i zakupionego urządzenia w terminach zgodnych z harmonogramem dostępnym na stronie maqsimum.pl/szkolenia. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja i rezerwacja terminu szkolenia.
  • Usługi pomocy w ramach 90-dniowego wsparcia technicznego wymagają wcześniejszego telefonicznego lub e-mailowego umówienia terminu z konsultantem.

Deklaracja jakości

Firma Maqsimum niniejszym deklaruje, że posiada odpowiednie zasoby i kwalifikacje do realizacji usług oferowanych w ramach niniejszego Pakietu. Do Państwa dyspozycji jest sala szkoleniowa wyposażona w sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz wykwalifikowany zespół techniczny spełniający surowe wymogi certyfikacyjne, wyposażony w sprzęt i oprogramowanie diagnostyczne niezbędne do prowadzenia prac serwisowych zgodnie z procedurami fabrycznymi producenta. Realizacja usług wsparcia technicznego jest realizowana przez pracowników Maqsimum z zachowaniem najwyższej staranności i kompetencji.