Autoryzowany Sprzedawca | Autoryzowany Serwis | Solution Expert Edukacja

.

Polityka prywatności

Właścicielem witryny i sklepu internetowego sklep.maqsimum.pl jest Maqsimum Sp. J. (pełne dane kontaktowe)
Polityka ochrony prywatności Maqsimum określa zasady ochrony danych osobowych i sposób ich wykorzystania w trakcie kontaktów z naszą firmą.

 

Spółka Maqsimum zbiera dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej jakości obsługi swoich Klientów.

Dane osobowe pobierane w trakcie rejestracji w sklepie internetowym, przy kontakcie z serwisem lub/i w celu wystawienia odpowiednich dokumenów sprzedaży są przechowywane w bezpiecznym i zamkniętym systemie baz danych, zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Zgodnie z powyższym Spółka Maqsimum stosuje wszelkie środki i ubezpieczenia w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą, kradzieżą, niewłaściwym dostępem osób trzecich, ujawnianiem modyfikacją i zniszczeniem.

Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich zmiany po zarejestrowaniu się na stronie sklepu internetowego.
Dane osobowe przechowywane w systemach informatycznych Spółki Maqsimum nie są w żaden sposób - na nośnikach elektronicznych i fizycznych - przekazywane, wynajmowane, odsprzedawane i ujawniane osobom i podmiotom trzecim.
W celu dostosowania wyświetlanej na stronach treści do indywidualnych potrzeb użytkownika naszego serwisu stosujemy w pewnych przypadkach informacje przechowywane na serwerze tzw. cookies. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce korzystanie z cookies, jednak w takim przypadku może nastąpić nieprawidłowe zachowanie się systemu np. w trakcie logowania lub składania zamówienia.


Spółka Maqsimum jako właściciel i operator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do wysyłania na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej informacji o nowych produktach, promocjach lub innych informacji marketingowych.