Autoryzowany Sprzedawca | Autoryzowany Serwis | Solution Expert Edukacja

START Edition 2019

Bazujący na sprawdzonych mechanizmach pełnej wersji ARCHICADa 22, START Edition doskonale wpisuje się w potrzeby mniejszych pracowni projektowych. Daje możliwość pracy w trzech wymiarach, generowania pełnej dokumentacji projektowej w każdej fazie projektu, tworzenia modeli BIM i współpracy z branżystami poprzez wymianę plików. Zakup START Edition nie zamyka drogi do przejścia na pełną wersję ARCHICADa, gdy zajdzie taka potrzeba i korzystania w dalszym ciągu ze wszystkich projektów wykonanych w wersji SE.

Nowe funkcjonalności ARCHICADa START Edition 2019: 

 


Szybsza i płynniejsza nawigacja 2D

ARCHICAD START Edition 2019 wprowadza znaczące przyspieszenie pracy. W opracowaniu tej wersji skupiono się na płynnym i responsywnym nawigowaniu w operacjach powiększania przewijania obrazów 2D. Generowanie skomplikowanych elementów i ich wypełnień oraz przekrojów, jest teraz mocno wspierane przez moc obliczeniową procesorów komputera. Wielordzeniowa praca jednostki centralnej jest teraz dodatkowo wspomagana przez opatentowane algorytmy. 

 

 


Właściwości definiowane z użyciem Reguł

ARCHICAD STAR(T) Edition 2019 pozwala wykorzystywać wyrażenia logiczne i matematyczne do generowania właściwości lub ich wartości dla elementów projektu. Można dzięki temu płynnie zarządzać informacjami zawartymi w projekcie, zwanymi komponentem „I” w BIM. Zautomatyzowane procesy logiczne i obliczeniowe pozwalają dynamicznie określać wybrane właściwości elementów, a następnie samoczynnie je aktualizują bez konieczności czasochłonnego i obarczonego ryzykiem błędów ręcznego wprowadzania danych.Wyrażenia logiczne i matematyczne można wykorzystać jako znaczniki lub filtry pozwalające grupować wybrane elementy. Efekty tych działań mogą być prezentowane w dowolny sposób - graficznie, tabelarycznie lub geometrycznie. Dostępne operacje matematyczne, logiczne i tekstowe odpowiadają funkcjom znanym z arkuszy kalkulacyjnych.


Wiodące rozwiązania w standardzie OPEN BIM

ARCHICAD STAR(T) Edition 2019 obsługuje import elementów o złożonej geometrii opartej na krzywych NURBS również poprzez format zapisu IFC4.

Pełne dane dotyczące cech i właściwości komponentów projektu (w tym struktur warstwowych i profili złożonych) mogą być eksportowane do specjalizowanych aplikacji w celu wykonania przedmiarów, kosztorysów lub harmonogramów, również z wykorzystaniem standardów IFC2x3 i IFC4. 

Importowane właściwości elementów zapisane w standardzie IFC (wszystkie lub wybrane) mogą zostać precyzyjnie zmapowane do właściwości ARCHICADa, dzięki czemu można je wykorzystać jako kryteria przy ustawianiu Wariantów graficznych lub podczas wykrywania kolizji. Można też je wykorzystać jako dane do tworzenia nowych wyrażeń, zestawień lub etykiet. Ponadto warstwy elementów modelu IFC można zmapować do istniejących warstw ARCHICADa, co pozwala uniknąć ich powielenia podczas importu.


 Ulepszenia wydajności

ARCHICAD STAR(T) Edition 2019 dostarcza m.in. uproszczoną paletę Zaznaczenia ze zmodernizowanym interfejsem, ulepszone okna definicji Opcji reprezentacji modelu oraz Menedżera atrybutów oraz poświetlanie ścian na rzucie w oparciu o priorytety Materiałów budowlanych co znacząco wspomaga proces projektowania.


Ulepszenia dokumentacji

ARCHICAD STAR(T) Edition 2019 przynosi wiele udogodnień wykorzystywanych podczas tworzenia dokumentacji: formatowanie tekstu w skryptach GDL, ponowne powiązanie już wstawionych etykiet, opcje bezpieczeństwa dla plików PDF, możliwość tworzenia własnych etykiet graficznych to tylko niektóre z wielu nowości ostatniej wersji programu.


Wsparcie dla narzędzia Touch Bar komputerów MacBook

Touch Bar jest wielodotykowym paskiem ekranu wbudowanym w klawiaturę komputerów Apple MacBook Pro wyświetlającym podstawowe narzędzia programów, z których korzysta użytkownik. Teraz ARCHICAD wykorzystuje go do interakcji z programem i korzystania z narzędzi w kontekście używanych funkcjonalności.


Rozmieść Wzdłuż Ścieżki

To nowe polecenie pozwala na rozmieszczenie podobnych elementów wzdłuż wyznaczonych poligonów - np. rozmieszczenie lamp wzdłuż drogi. Można korzystać z opcji pozwalających na rozmieszczanie stochastyczne np. drzew na pewnym obszarze.


Usprawnienia prezentacji linii przerywanych

Prezentowanie linii przerywanych, szczególnie w narożnikach elementów graficznych, jest teraz znacznie poprawione. Teraz linie w krańcowych obszarach graficznych są rysowane poprawnie niezależnie od położenia miejsca początku ich rysowania. Linie pozostaną poprawnie nakreślone także w przypadku zmiany wymiarów elementu graficznego.


Usprawnione narzędzie Magicznej Różdżki

Zmodernizowana Magiczna Różdżka pozwala na interaktywne działanie narzędzia w czasie edycji, co skutkuje oszczędnością czasu w czasie edycji elementów.

Porównanie funkcjonalności programów ARCHICAD 21 i START Edition 2018 (zobacz).       

 

Wymagania sprzętowe START Edition 2019


Systemy operacyjne zalecane dla START Edition 2019:

Windows 10 (wersja 64-bitowa)
Windows 8.1 (wersja 64-bitowa)

macOS 10.14 Mojave
OS X 10.13 High Sierra


Systemy zgodne jednak nie testowane w pełnym zakresie:

Windows 8, 8.1
Windows 7
OS X 10.11 El Capitan
OS X 10.12 Sierra


Systemy niezgodne - (STAR(T) Edition 2019 nie powinien być instalowany:

Windows Vista lub starsze
Mac OS X 10.10 YosemiteUwaga: wymagana jest instalacja najnowszych poprawek dla zainstalowanych systemów operacyjnych. Wspierane są wyłącznie systemy 64-bitowe.Wsparcie dla ekranów pracujących w trybach HiDPI nie jest dostępne dla systemu Windows 8.1 i starszych.


Sprzęt do pracy w środowisku STAR(T) Edition 2019 - zalecany:

Procesor: 64-bitowy, minimum 2 rdzenie
RAM: rekomendowane 8 GB lub więcej, dla skomplikowanych modeli wymagane jest 16 GB lub więcej.
Pamięć dyskowa: wymagane jest 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej do instalacji programu, 10 GB lub więcej jest niezbędne dla każdego otwartego projektu
Karta graficzna: dedykowana karta graficzna zgodna z OpenGL 3.2, z pamięcią 1024 MB lub więcej jest wymagana, aby program mógł w pełni wykorzystać możliwości przyspieszenia operacji. Pełną listę rekomendowanych kart graficznych dla ARCHICADa można znaleźć pod adresem: http://www.graphisoft.com/videocards
Monitor: rekomendowana rozdzielczość 1440 x 900 lub wyższaKonfiguracja minimalna:

Procesor: dwurdzeniowy, 64-bitowy
RAM: 4 GB
Pamięć dyskowa: 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej do instalacji programu
Karta graficzna: zgodna z OpenGL 3.2
Monitor: rozdzielczość 1024 x 768Opcjonalne wyposażenie sprzętowe:

Wszystkie popularne na rynku plotery i skanery współpracują ze START Edition 2019
Aby uruchomić program, wymagany jest klucz licencyjny CodeMeter lub klucz programowy.

Podstawowe ograniczenia ARCHICADa START Edition 2018 w porównaniu do ARCHICADa 21:

Modelowanie:

 •  brak narzędzia Ściana Kurtynowa
 •  brak możliwości importu danych i wizualizacji na podstawie Chmury Punktów

Sporządzanie dokumentacji:

 •  brak ograniczeń

Wizualizacja:

 •  brak fotorealistycznego renderingu (CineRender)
 •  brak renderingu szkicowego

Wymiana danych:

 •  brak eksportu STL
 •  brak importu/eksportu Rhino
 •  brak połączenia Grasshopper-ARCHICAD

 Wydajność:

 • algorytmy wielowątkowe wykorzystują maksymalnie 2 rdzenie procesora

Praca zespołowa:

 •  brak Teamwork
 •  brak połączenia modułów Hotlink
 •  brak odniesienia XRefs
 •  ograniczone wsparcie dla rysunków zewnętrznych
 •  brak wsparcia formatu PMK
 •  brak możliwości podłączenia z BIM Server
 •  brak detekcji kolizji

Produktywność:

 •  brak narzędzia Przebudowa
 •  brak narzędzia Warianty Grafiki
 •  brak Kolportera
 •  brak zarządzania wersjami
 •  brak połączenia elementów do kondygnacji
 •  brak importu właściwości elementów z programu Excel
 •  brak zintegrowanego modułu oceny energetycznej
 •  brak narzędzia Projekty Koncepcyjne z zestawieniem powierzchni i kubatur
 •  brak możliwości dzierżawy licencji
 •  brak możliwości pracy w sieci LAN