Autoryzowany Sprzedawca | Autoryzowany Serwis | Solution Expert Edukacja

Wdrożenia

Akademia Małego Europejczyka

Akademia Małego Europejczyka w Szczecinie to punkt przedszkolny dla dzieci w wieku 2 – 5 lat, która oferuje najbogatszy program edukacyjny dla najmłodszych. Aby uzyskać jak najlepsze efekty dydaktyczne AME korzysta z najnowocześniejszych edukacyjnych technik multimedialnych. Od września 2012 dzieci mają do dyspozycji salkę iKids, którą wyposażyła nasza firma. W tym miejscu, pracując na iPadach, dzieci szlifują swoje kompetencje poznawcze, uczą się logicznego myślenia oraz wykonują działania matematyczne.

02.09.2012

Szkoły Leonarda Piwoni

Szkoły Prywatne Piwoniego są nowoczesną placówką edukacyjną, kształcącą na bardzo wysokim poziomie. Szkoła kreatywnie odpowiada na wyzwania dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Maqsimum wsparło i nadal wspiera wdrożenie w Szkołach Piwoniego systemu nauczania opartego o iPada. Nauczycielom zapewniliśmy szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania. Na specjalnie zorganizowanych warsztatach wyjazdowych poprowadziliśmy cykl szkoleń dla uczniów ze sposobów pracy na iPadach.

01.09.2011

WSTE

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie to uczelnia kształ­cąca inżynierów w kierunkach Transportu oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej. Spółka Maqsimum wyposażyła dwie pracownie informatyczne uczelni w komputery Apple iMac i Mac Mini wraz z oprogramowaniem i wyposa-żeniem dodatkowym, przeszkoliła kadrę dydaktyczną oraz zorganizowała prezentacje, pokazy i prelekcje dla studentów.

24.09.2010

Strony