Autoryzowany Sprzedawca | Autoryzowany Serwis | Solution Expert Edukacja

.

Komunikacja


Artlantis jako samodzielna aplikacja do renderingu, akceptuje modele zaprojektowane niemal
we wszystkich programach 3D obecnych na rynku bez utraty informacji.


Główne formaty wymiany danych

Artlantis importuje większość powszechnie wykorzystywanych formatów 3D: .DXF, .DWG, .DWF, .OBJ, .FBX or .3DS. Warto nadmienić, że w przypadku formatu .3DS Artlantis wykrywa pewne typy tekstur i świateł.

Wtyczki do eksportu do Artlantis

W celu uniknięcia ryzyka utraty danych w przenoszonym obiekcie, Abvent opracował specjalne wtyczki dla programów takich jak ARCHICAD, Rhinoceros 5, Vectorworks , Autodesk Revit, SketchUp i Arc+, które są dostępne bez opłat do pobrania ze strony artlantis.com Bezpośrednie połączenie pomiędzy programem modelującym a Artlantisem daje dwie wymierne korzyści: pozwala na przesłanie większej ilości informacji oraz synchronizuje modyfikowane pliki.


Użycie plików odniesienia

Ponieważ projekt jest przedmiotem nieustannej modyfikacji, użycie polecenia Użyj pliku odniesienia pozwoli użytkownikowi na zmiany w modelu programie modelującym bez utraty danych wprowadzonych już w Artlantisie, niezależnie od formatu, w jakim został on przekazany.


Formaty importu:

DXF, DWG, OBJ, FBX, 3DS

Oprogramowanie współpracujące (modelery):

Modo, Blender, Lightwave, Maya, Cinéma4D, 3DS, SketchUp, Rhino, FormZ, Arc+, AutoCAD, Vectorworks, Revit, ARCHICAD

Formaty eksportu:

.JPG, .PNG, .TIF, .TGA, .BMP, .EPX et .PSD
.AVI .MOV
.DWF, .OBJ, .SKP, .TMA

Inne oprogramowanie współpracujące:

Photoshop, SketchUp, Twinmotion, iVisit360


Eksport

W celu komunikacji z innymi programami, Artlantis eksportuje sceny, panoramy, filmy wideo w formatach 3D powszechnie używanych. Jeśli istnieje potrzeba dalszych opracować posprodukcyjnych, Artlantis pozwala na eksport w innych formatach.

Standardowe formaty dla obrazów, panoram i wideo
Dla obrazów statycznych, Artlantis (Render i Studio) eksportuje projekt w standardowych formatach .JPG, .PNG, .TIF, .TGA, .BMP, .EPX i .PSD. Jest możliwość eksportu bezpośrednio w formacie Photoshop.

Artlantis Studio eksportuje wirtualne spacery lub obiekty iVisit360 VR do formatu .HTML lub .PNO. Odtwarzacze WebGL lub Flash) są bezpłatne.


Standardowe formaty 3D

Można eksportować projekty z Artlantisa do następujących formatów 3D: .DWF, .OBJ, .SKP (SketchUp), i .TMA (Twinmotion).

Farma renderująca Artlantis

Farma renderująca jest stworzona jako usługa specjalnie dla użytkowników Artlantisa. Zespół serwerów składa się z 400 procesorów przeliczających animacje lub obrazy wysokiej rozdzielczości zaprojektowane w Artlantisie. Oczywistym zyskiem jest tu niezwykła wydajność techniczna takiego rozwiązania oraz szybkość obluczeń a ponad to wysoka jakość pracy, której oczekujemy od Artlantisa.