Autoryzowany Sprzedawca | Autoryzowany Serwis | Solution Expert Edukacja

.

Animacje


Scenariusz

Obiekty, oświetlenie, heliodony, shadery, efekty atmosferyczne, post-processing, widoki przekrojowe, chmury itp. - wszystkie elementy sceny mogą być przedmiotem analizy i animacji. Ścieżka edycyjna pozwala na tworzenie toru w widoku 2D w celu przemieszczenia kamery, obiektu lub źródła światła.

Ścieżka edycyjna

Ścieżka edycyjna jest prostym ale niezwykle cennym narzędziem w Artlantis Studio do precyzyjnego kontrolowania procesu animacji. Podzielona na wydarzenia i ruch, składa się z wielu ścieżek zgodnie z parametrami animacji. W celu zapewnienia płynnego ruchu i perfekcyjnej synchronizacji, ścieżki posiadają magnetyczne uchwyty. Będziesz zdumiony, jak łatwo można graficznie zsynchronizować i ustawić ruch, efekty świetlne, światła rzeczywiste i symulację pór roku na ścieżce edycyjnej.