Autoryzowany Sprzedawca | Autoryzowany Serwis | Solution Expert Edukacja

Szkoła Apple Distinguished School w Szczecinie

27.04.2018

Z radością informujemy że dzisiaj nastąpiło uroczyste uhonorowanie I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Leonarda Piwoniego tytułem Apple Distinguished School. 

Wydarzenie miało miejsce podczas uroczystości pożegnania klas maturalnych. Współwłaściciel firmy Maqsimum przekazał Dyrektorowi Szkoły Panu Leonardowi Piwoniemu pamiątkową tablicę upamiętniającą tę okoliczność. 

Dzięki wieloletniej współpracy firmy Maqsimum ze Szkołą Leonarda Piwoniego wdrażane są nowe technologie w procesie nauczania, które pobudzają kreatywność wśród uczniów i stwarzają idealne środowisko do nauki.

Szkoły Apple Distinguished School są ośrodkami innowacyjności, merytorycznej awangardy i edukacyjnej doskonałości, które używają produktów Apple do pobudzania kreatywności, współpracy i krytycznego myślenia.

Warto podkreślić fakt że Szkoła Piwoniego jest pierwszą i jedyną placówką edukacyjną w Polsce, która posiada tytuł Apple Distinguished School.