Autoryzowany Sprzedawca | Autoryzowany Serwis | Solution Expert Edukacja

Program dotyczący problemu nieoczekiwanego wyłączania się telefonu iPhone 6s

Akcja serwisowa iPhone 6s
20.11.2016

Firma Apple ustaliła, że niewielka liczba urządzeń iPhone 6s może się nieoczekiwanie wyłączać. Ten problem nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa i dotyczy tylko ograniczonego zakresu numerów seryjnych urządzeń wyprodukowanych między wrześniem a październikiem 2015 roku. 

W przypadku napotkania tego problemu wpisz numer seryjny telefonu iPhone 6s w poniższym polu w celu sprawdzenia, czy urządzenie kwalifikuje się do bezpłatnej wymiany baterii.

Procedura wymiany

Aby wymienić baterię, znajdź Autoryzowany Serwis Apple uczestniczący w programie. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności serwisowych pracownicy serwisu sprawdzą, czy Twój iPhone kwalifikuje się do tego programu oraz czy jest sprawny.

Zadzwoń do swojego serwisu, aby potwierdzić, że w dniu, w którym go odwiedzisz, usługa wymiany baterii będzie dostępna.

Uwaga: partnerscy operatorzy sieci komórkowych nie uczestniczą w tym programie.

Aby przygotować telefon iPhone 6s na wymianę baterii, zastosuj się do poniższych instrukcji:

  • Zarchiwizuj dane w programie iTunes lub usłudze iCloud.
  • Wyłącz usługę Znajdź mój iPhone.
  • Wymaż dane i ustawienia, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia.

Uwaga: jeśli iPhone 6s ma uszkodzenia utrudniające wymianę baterii (na przykład pęknięty ekran), przed wymianą baterii konieczne będzie ich naprawienie. Czasami może zostać naliczona opłata za naprawę.

Informacje dodatkowe

Firma Apple może ograniczyć naprawę do kraju, w którym urządzenie zostało pierwotnie kupione. W przypadku urządzeń iPhone 6s zakupionych w krajach członkowskich EOG usługa jest dostępna w krajach członkowskich EOG.

Jeśli uważasz, że Twój iPhone 6s jest dotknięty tym problemem i zapłaciłeś(-aś) za wymianę baterii, możesz skontaktować się z firmą Apple w sprawie zwrotu kosztów.

Ten program firmy Apple obejmuje telefony iPhone 6s zakupione na całym świecie i nie rozszerza standardowego zakresu gwarancji na te telefony.

Bateria podlega wymianie przez 3 lata od daty pierwszej sprzedaży detalicznej telefonu iPhone 6s.